Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 33, No 1 (2016): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Mimari Mirasın Korunmasında Uygulama Elemanlarının Yetiştirilmesine Yönelik Yaygın Eğitim Uygulamaları Abstract   PDF (Türkçe)
Nurdan KUBAN, Yegân KÂHYA
 
Vol 32, No 2 (2015): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Mimarların Halkın Dilini Anlamasına Yönelik Bir Çalışma; Mimar Ve Mimar Olmayan Benzerliği Abstract   PDF (Türkçe)
Yadigar Berivan ÖZBUDAK AKÇA, Ebru ERDOĞAN, Aysu AKALIN
 
Vol 37, No 2 (2020): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Mimarlığın Maddiliği Abstract   PDF (Türkçe)
Rabia Çigdem ÇAVDAR
 
Vol 34, No 1 (2017): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Mimarlığın Metinsel Temsilinde Retorik İnşa: Usûl-İ Mi’mârî-İ Osmanî Abstract   PDF (Türkçe)
Serap DURMUŞ, Şengül ÖYMEN GÜR
 
Vol 36, No 2 (2019): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Mimarlık Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel-Mekânsal Becerileri Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF (Türkçe)
Aktan ACAR, A. Şebnem SOYSAL ACAR, Elif ÜNVER
 
Vol 32, No 1 (2015): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Mimarlık Ve Etik: Mesleki Etik Olur Mu? Abstract   PDF (Türkçe)
Hossein SADRI
 
Vol 30, No 2 (2013): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Modeling Walking Behavior In Cities Based On Street Network And Land-Use Characteristics: The Case Of İstanbul Abstract   PDF
Ayşe ÖZBİL
 
Vol 37, No 2 (2020): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Morphological Diversity Of Ancient Minarets Architecture In The Ziban Region (Algeria): The Question Of Form, Style And Character Abstract   PDF
Sami ZERARI, Leila SRITI, Vincenzo PACE
 
Vol 36, No 2 (2019): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Muhafaza/Mimarlık Abstract   PDF (Türkçe)
Namık ERKAL
 
Vol 32, No 2 (2015): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Mütareke İstanbul’unda Konut Sorunu (1918-1922) Abstract   PDF (Türkçe)
Safiye KIRANLAR
 
Vol 34, No 2 (2017): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Necdet TEYMUR Abstract   PDF (Türkçe)
Osman BALABAN
 
Vol 38, No 2 (2021): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE New Or Transformed: Design Approaches Of Antakya Houses In The French Mandate Period Abstract   PDF
Mert Nezih RİFAİOĞLU
 
Vol 38, No 2 (2021): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Önder ŞENYAPILI - Arda DÜZGÜNEŞ Abstract   PDF (Türkçe)
Osman BALABAN
 
Vol 39, No 1 (2022): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Optical Tactics for Spatial Justice in the Works of Forensic Architecture and Hito Steyerl Abstract   PDF
H. Esra OSKAY
 
Vol 33, No 2 (2016): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Orta Ölçekli Parkların Mikro İklimsel Etki Alanlarının Araştırılması: Gezi Parkı, Maçka Parkı Ve Serencebey Parkı Örneği Abstract   PDF (Türkçe)
Çağdaş KUŞÇU ŞİMŞEK
 
Vol 35, No 1 (2018): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Osmanlı Evleri Üzerine Yeniden Düşünmek: 18. Yüzyıldan Dahiliyeli-Hariciyeli Beş İstanbul Evi Örneği Abstract   PDF (Türkçe)
Hatice Gökçen ÖZKAYA
 
Vol 37, No 2 (2020): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Antalya Kaleiçi Ve Çevresi Abstract   PDF (Türkçe)
Evren DAYAR
 
Vol 35, No 1 (2018): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Osmanlı’dan Ulus-Devlete Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Mekâna Müdahale Ve Kent Kimliğindeki Değişim-Mersin Ve Volos Örneği Abstract   PDF (Türkçe)
Tülin SELVİ ÜNLÜ, Emel GÖKSU
 
Vol 36, No 1 (2019): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Oyun Tabanlı Öğrenme İle Dijital Mirasın Yaygınlaştırılması Abstract   PDF (Türkçe)
Güzden VARİNLİOĞLU, Gazihan ALANKUŞ, Ali ASLANKAN, Gökhan MURA
 
Vol 31, No 2 (2014): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Özcan ESMER Details   PDF (Türkçe)
Çağatay KESKİNOK
 
Vol 32, No 1 (2015): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Pedestrians’ Perception Of Sub-Spaces Along Urban Roads As Public Spaces –Case Of Eskişehir Road In Ankara Abstract   PDF
Ela ALANYALI ARAL, Özgen Osman DEMİRBAŞ
 
Vol 35, No 2 (2018): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE PLACE IDENTITY AND CREATIVE DISTRICT REGENERATION: THE CASE OF 798 IN BEIJING AND M50 IN SHANGHAI ART ZONES Abstract   PDF
Marichela SEPE
 
Vol 35, No 2 (2018): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE PLACES FROM THE PAST LOST IN NEW TOWNS: HONG KONG’S OLD VILLAGES Abstract   PDF
Terry van DIJK, S.Gerd WEITKAMP
 
Vol 35, No 1 (2018): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Planlama Kurumunun Görmedikleri; Kimlik Ve İbadet Mekânı Olarak Cemevleri Abstract   PDF (Türkçe)
Erhan KURTARIR, Ayşe Nur ÖKTEN
 
Vol 34, No 2 (2017): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Planlama Sürecine Kentsel Arkeolojik Değerlerin Dâhil Edilmesi Sorunsalı: Tarsus Tarihi Kent Merkezi Abstract   PDF (Türkçe)
Burak BELGE
 
151 - 175 of 263 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>