Ankara “Yeni Şehir”in Kuruluşu: “Erken Cumhuriyet Konutu”nu Anlamak

Ali CENGİZKAN

Abstract


 “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933” sergi ve kitap çalışması, “erken Cumhuriyet mimarlığı” üzerine, özellikle de Ankara ve dönemin mimarisi konusunda çok farklı yönlerden açılımlar getirdi. Dönemin yeni Ankarası olan Yenişehir’in fotoğraflarla temellendirilerek modellenmesi, bu sırada 1300’e yakın çok özgün sayıda fotoğraf, hava fotoğrafı ve sınırlı da olsa döneme ilişkin mimari proje çizimlerinden yararlanılması, özelde Ankara’daki 350 yapılık Yeni Şehir bölgesine, genelde bütün Türkiye’de sözkonusu 1923-1933 onyılına bakışta yenilikler getirdi. Türkiye’de kent konutu, yeni kent bölgeleri ve mahallelerinin eklenmesi konusunda, mimari tasarım, yapı üretimi, bu üretimin bileşenleri üzerine yeniden düşünmek zorunluk oldu. Makale, sözkonusu çalışmanın açtığı yeni yolda bilinenlerin yeni bilgilerle birleştirilmesini, dönemin özellikle konut sektörünü yönlendiren tasarımcı mimarların etkinlikleri yanısıra, inşaat altyapısı, teknolojisi, inşaat malzemesi ve inşaat işgücü alanında bulgulanan verilerin gözden geçirilerek değerlendirilmesini amaçlıyor. Şehrin yeni bölgeler açılarak gelişmesi, bir yandan onu yönetenlerin tarihsel, yönetsel ve ekonomik açıdan sınırlarına ve kültürel birikimleriyle entelektüel kapasitelerine ilişkin bilgi verirken, diğer yandan toplumun beklenti ve kültür-gelenek alışkanlıklarını anlamamıza yardımcı oluyor.

 

Anahtar sözcükler: Ankara; erken dönem Cumhuriyet mimarlığı; üsluplar; konut plan tipleri; inşaat ortamı.


Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2022.1.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.