Atatürk Orman Çiftliği’nin Yönetim Ve Üretim Yapısındaki Değişimin Mekansal Dönüşümüne Etkisi

Hilal AYCI

Abstract


AOÇ’nin makroformu ve kent kültürü içindeki anlamını mekansal değişimi üzerinden ortaya koymak amacıyla bu çalışma, AOÇ’nin yönetim ve üretim ilişkilerinin değişiminin mekansal dönüşümüne etkisini okumaktadır. AOÇ’nin mekansal dönüşümünün 1925-2017 yılları arasında ele alındığı çalışmada tarihsel süreç dönemselleştirilerek incelenmiştir. Bu dönemler hem küresel hem yerel bakış açısı ile belirlenen üç kırılma noktası ile ele alınmıştır. 1925-1950 yılları arasında AOÇ’nin bütüncül bir mekan olarak devletin modernleşme/devlet politikası ile yönetildiği döneme odaklanılmıştır. 1950-2006 yılları AOÇ’nin 5659 sayılı yasa gereğince bağımsız bir müdürlük olarak yönetildiği bir dönem olmuştur. 2006-2017 yılları arasındaki dönemi yerel yönetimin ve merkezi otoritenin etkisiyle oluşan farklı mekansal tercihler belirlemiştir. AOÇ’nin kentin makroformuyla ilişkisi, yönetim ve üretim yapısındaki değişimlerden elde edilen bulgular, kentle mekansal ilişkisinin makro (plan kararları), mikro (mimari program) ve mekansal anlamı açısından değerlendirilmesini sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Atatürk Orman Çiftliği, üretim mekanı, idari yapı, mekansal dönüşüm


Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2020.2.1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.