Enriching The Aesthetics Of Mobile Music Player Interactions Through The Use Of Personal Clothing And Accessories As Interfaces

Güzin ŞEN, Bahar ŞENER

Abstract


Dijital teknolojilerin fiziksel çevremize entegrasyonu gittikçe artmaktadır. Dijital teknolojiler fiziksel nesnelerin ifade biçimlerini zenginleştirmiştir, ancak bu entegrasyonda fizikselliğin dijital teknolojilerle olan etkileşimimize nasıl katkı sunduğu da tartışılmalıdır. Bu makale bu tartışmayı mobil müzik dinleme deneyimi bağlamında sunmakta; kişisel giysi ve aksesuarlarımızın mobil müzik çalar arayüzünün bir parçası olarak düşünülmesi durumunda bunun etkileşim estetiğini nasıl zenginleştireceğini incelemektedir. Bu kapsamda, katılımcıların bu nesneleri fiziksel olarak manipüle ederek müzik çalarlarla olan etkileşimlerini yeniden düşünüp sergiledikleri bir yaratıcı tasarım oturumu sunmaktadır. Çalışma fiziksel nesnelerin ve hareketlerin dijital sistemlerin arayüzü olarak kullanılması hususunda farklı örnekler ortaya koymuştur. Bu örnekler kişisel giysi ve aksesuarların müzik çalar kontrollerinin yerleştirileceği alanlar olarak kullanılmasından, malzeme özelliklerinin kontrol aracı olarak değerlendirildiği daha karmaşık fiziksel manipülasyonlara kadar değişik yaklaşımlar içermektedir. Bu çalışma kişisel giysi ve aksesuarlar mobil müzik çalar etkileşiminin bir parçası olarak değerlendirildiğinde hem duyusal hem anlamsal etkileşimin zenginleştiğini göstermektedir. Etkileşim estetiğindeki bu zenginleşme fiziksel nesnelerin barındırdığı sağlarlıkların (affordances) ve malzeme özelliklerinin kullanıcılar tarafından yeniden yorumlanması ve yeni zamansal-mekânsal ilişkilerle açıklanabilir. Bunlara ek olarak, anlamsal zenginleşme fiziksel metaforların kullanımı ve yeni temsili ilişkilerin kurulması ile mümkün olmuştur. Makale, son olarak, katılımcıların yaratıcı tasarım oturumu sırasında sergiledikleri farklı yaklaşımların gelecek mobil müzik çalar arayüzleri için değerlendirilmesinde ortaya çıkabilecek sorunları tartışmakta ve bunlar için birtakım tasarım stratejileri sunmaktadır. Bu stratejiler, çalışmada sunulan örneklere alternatif fiziksel sağlarlıklar geliştirilirken bu örneklerin altında yatan fiziksel metaforların korunması, kullanıcı isteği dışındaki kontrollerin engellenmesi amacıyla kontroller için ek parametreler tanımlanması, kullanım bağlamındaki değişikliklere yönelik kullanıcıya birden fazla kontrol biçiminin sunulması ve kamusal alanda mimiklerle etkileşimi daha kabul edilebilir kılmak adına fiziksel nesnelerin kullanım senaryosuna dahil edilmesi olarak özetlenebilir.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2019.2.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.