Kentsel Kavşaklardaki Elektronik Denetim Sistemlerinin Trafik Kazalarına Etkisi: Ankara Örneği

Ömür KAYGISIZ, Nebi SÜMER

Abstract


Kentsel kavşaklar, özellikle metropollerde hem ulaşım hareketliliği hem de trafik güvenliği bakımından en kritik mekânlardan birisidir. Son yıllarda yaygın olarak kavşaklarda kurulan Elektronik Denetim Sistemleri’nin (EDS) trafik güvenliğine katkıda bulunması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, kentsel ışıklı kavşaklara kurulan EDS’nin genel olarak trafik güvenliği ve özel olarak da taşıt ve yaya kazası sıklığı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada, Ankara ilinde EDS kurulumu yapılan 21 kavşaktaki ölümlü veya yaralanmalı trafik kazaları, bu kavşakların çevresinde bulunan ancak EDS kurulumu yapılmamış olan 44 ışıklı kavşaktaki kazalar ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. EDS kurulumu 2010 yılında gerçekleştirildiği için ölçümler; EDS’nin bulunmadığı 2009 yılından, EDS kurulumunun yapıldığı 2010 yılından ve EDS’nin yıl boyu kullanıldığı 2011 yılından alınmıştır. Analizler, yaya ve taşıt kazaları olarak iki grupta gerçekleştirilmiştir. EDS kurulumu ve yıllar arasındaki etkiyi hem ayrı ayrı hem de ortak etkileri bakımından incelemek için iki kaza değişkeni (taşıt ve yaya kazaları) üzerinde iki yönlü, 2 (EDS = Var, Yok) X 3 (yıl = 2009, 2010, 2011), ANOVA analizi yapılmıştır. Sonuçlar, taşıt kazası bakımından hem EDS hem yıl hem de EDS ve yıl arasındaki ortak etkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermektedir. Yaya kazaları bakımından ise EDS etkisinin anlamlı olduğu ancak yıl ve ortak etkinin anlamlı olmadığı bulunmuştur. Beklenenin aksine, EDS bulunan kavşaklarda üç yıl içerisindeki kavşak başına ortalama yaya kazasının (Ort =1,97) bulunmayan kavşaklardan (Ort = 0,61) daha yüksek olduğu görülmektedir. Bulgular, Batı ülkelerindeki benzer çalışmaların bulguları ışığında tartışılmıştır.


Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.%25x

Refbacks

  • There are currently no refbacks.