Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa (Taş) Medresesinin İşlevsel Sürdürülebilirliğinin Analizi

Şerife Ebru OKUYUCU

Abstract


Yapıların zaman içinde fiziksel deformasyonları ve işlevsel olarak yetersiz hale gelmeleri kaçınılmazdır. Her yapının ilk tasarlandığı fonksiyonuna ve yapım sistemine bağlı olarak bir yaşam süreci bulunmaktadır. Kentlerdeki mevcut tarihi yapı stokunu kullanmak bağlamında; işlevini tamamen yitirmiş olan yapılara yeni işlevler yüklemek ve yapıyı yeniden kullanıma açmak, sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan önemli olmaktadır. Afyonkarahisar kentinin sahip olduğu kültürel ve tarihsel değerlerin korunmasıyla ve işlevsel sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla; kentin kültürel kimliği oluşmakta ve yaşam kalitesi artmaktadır. Afyonkarahisar kenti sit alanı sınırları içinde, işlevsel yaşanabilirliği sürdürülebilir kılmayıbekleyen birçok tescilli yapı bulunmaktadır. Tarihi süreçte birçok farklı işleve sahip olmuş tescilli bir kültür varlığına yüklenen işlevlerin binaya kattığı değerler; yapının değişen mekânsal kurguları ve mekân-çevre etkileşimlerinin açılımlarıyla ele alınmıştır. Bu açılımlardan elde edilen veriler, yapının işlevsel sürekliliğinin; mekânsal, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutta analiz edilmesine katkı sağlamıştır. Günümüzde “halk eğitim merkezi ve sergi alanı” işlevi ile hizmet veren Gedik Ahmet Paşa (Taş) Medresesi, Türk medeniyetleri için önemli eğitim yapılarından biri olması, yaşayan tarihsel bir mekân olması ve kullanım sürekliliğiyle çalışmanın ana odağını oluşturmaktadır.


Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2017.2.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.