Planlama Sürecine Kentsel Arkeolojik Değerlerin Dâhil Edilmesi Sorunsalı: Tarsus Tarihi Kent Merkezi

Burak BELGE

Abstract


Türkiye’de tarihi kent merkezlerinin büyük çoğunluğu antik çağlardan itibaren sürekli olarak yerleşim yeridir. Devam eden araştırmalar ve bulgular modern kentlerin altındaki arkeolojik potansiyeli işaret etmektedir. Ancak, mekânsal belgelemenin yetersizliği nedeniyle kentsel arkeolojik değerler planlama sürecine dâhil edilememektedir. Bu nedenle, arkeolojik bulgular genellikle kentsel gelişmede problem alanları olarak görülmektedir. En önemli problemlerden bir tanesi de, disiplinlerarası bir çalışma alanı olan kentsel arkeoloji de birlikte çalışması gereken şehir planlama ve arkeoloji disiplinleri arasındaki iletişim eksikliğidir. Bu durumda, kentli yaşadığı şehirde ayaklarının altındaki arkeolojik katmanlardan bihaber kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki çok katmanlı tarihi kent merkezlerinin planlanması sürecine kentsel arkeolojik değerlerin dâhil edilebilmesine yönelik bir yöntem önerisi sunmaktır. Çalışma kapsamında, devam eden veya tamamlanmış çalışmalar olmasına rağmen çok katmanlı yapısı güncel olarak incelenmemiş Tarsus örneğine odaklanmıştır. Çalışma yöntemi, korunması olası arkeolojik değerlerin mekânsal olarak değerlendirilmesine dayanmaktadır. Sonuç olarak, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarının kısıtlı koruma stratejileri yerine planlama sürecinde daha kapsamlı kararlar alınabilmesine olanak sağlayacak kentsel arkeolojik karakter bölgeleri üzerinde durulmaktadır.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2017.2.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.