Designing The Unity: Türk Grup Espas And Architecture In Postwar Turkey

Ezgi YAVUZ

Abstract


BIRLIK/TELIĞI TASARLAMAK: TÜRK GRUP ESPAS VE TÜRKIYE’DE IKINCI DÜNYA SAVAŞI SONRASI MIMARLIK

 

Öz

Türk Grup Espas Türkiye’de sanat ve mimarlık birlik/teliğini ve işbirliğini destekleyen önemli bir girişim olmuştur.  1955’te üç sanatçı ve bir mimar ile kurulan grup, Ikinci Dünya Savaşı sonrası dönemde öne çıkan kolektif algı ile üretimi benimsemiştir. Türkiye’de sanat ve mimarlık işbirliğinin en somut örneği olan Türk Grup Espas, sentez düşüncesi üzerine oluşturduğu söylemini ifade etmis, konunun kapsamını ve mantığını ele alan kendi tanımını da oluşturmuştur . Bu anlamda grup, sanat ve mimarlık için ideal bir birlik/teliğin portresini çizmiştir. Yazı, bu sanatsal girişimin oluşumunu, önemini ve Türk mimarlık ortamına katkısını incelemektedir. Konuya mimarlık perspektifinden yaklaşarak, temelde grubun Türk mimarlığındaki yeri ve anlamı üzerine odaklanılmaktadır. Bu çalışma, oluşumun ana hedeflerini incelemekte ve planlanan amaçları için nasıl bir ilişki ağı ve uygulama biçimi önerdiklerini ortaya koymaktadır. Grubun mimarlık ve plastik sanatlar arasındaki kopukluğu aşma çabası dönemin mimarlık ve sanat ortamının konularından olan toplumsal yararlılık ve modern olanı içselleştirme arayışları bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışma bu girişimi, dönemin modernist yaklaşımlarıyla aynı doğrultuda ve batıda gelişen bu ortama önemli bir katkı ya da aktif bir katılım şeklinde değerlendirilebilecek bir çaba olarak yorumlamaktadır. Sonuç olarak metin, bu takım çalışmasının niyetlerini ve amaçlarını tanımlamaya, bunların ne anlamda gerçekleştiğini ve mimarlık ortamında ne tür bir farkındalığı canlandırdığını anlamaya çalışmaktadır. 


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2015.2.9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.