Architectural Design Quality Assessment Based On Analytic Hierarchy Process: A Case Study

Timucin HARPUTLUGİL, A. Tanju GÜLTEKİN, Matthijs PRINS, Y. İlker TOPÇU

Abstract


ARCHITECTURAL DESIGN QUALITY ASSESSMENT BASED ON ANALYTIC HIERARCHY PROCESS: A CASE STUDY

 

ÖZET VE ANAHTAR SÖZCÜKLER

Abstract

Architectural design quality is hard to evaluate due to its complexity. Defining criteria, setting forth a methodology and deciding on who is going to assess the quality for whom are also on-going discussions to date. To this end, tools have been developed, yet they are mostly used for post-occupancy evaluation, thereby not contributing to the design stages in progress.

This article aims to reveal a new, Analytic Hierarchy Process (AHP) based approach for the assessment of architectural design quality which can be used for design stages starting from pre-design to final design. Multi Criteria Decision Making (MCDM) is a powerful and comprehensible system that allows groups or individuals to combine qualitative as well as quantitative factors in decision-making processes. AHP, a MCDM method, structures a decision problem into levels forming a hierarchy. As quality is in the eye of the beholder, an AHP-based approach aims to improve architectural design quality in the design process through the contribution of stakeholders’ preferences through the design processes.

The proposed approach is implemented in a case study in cooperation with one of the biggest private health care providers of Turkey.

 

Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP), Architectural Design Quality, Multi Criteria Decision Making (MCDM)


 

Özet

Karmaşıklığından dolayı, Mimari Tasarım kalitesinin değerlendirilmesi zordur. Ölçütlerin belirlenmesi, yöntemin ortaya konması ve kaliteyi kimin, kim için değerlendireceği de devam eden tartışmalardandır. Bu amaçla, devam eden tasarım süreçlerine girdi veremeyen, çoğunluğu kullanım süreci değerlendirmesinde kullanılan pek çok değerlendirme aracı geliştirilmiştir.

Bu makale, tasarımın ilk aşamalarından son aşamalarına kadar kullanılabilecek Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) tabanlı yeni bir yöntem önermeyi amaçlamaktadır. Çok Ölçütlü Karar Verme (ÇÖKV) karar verme sürecinde bireysel ve grup karlarlarında soyut ve somut etkenlerin birlikte değerlendirilebildiği güçlü ve anlaşılabilir bir sistemdir. Bir ÇÖKV yöntemi olan AHP karar sorunlarını oluşturduğu hiyerarşik yapı ile tanımlar. Kalite göreceli olarak değerlendirilebileceğinden, AHP tabanlı yaklaşım yapı elde etme sürecinin paydaşları gözünden süreç içerisindeki tercihlerini anlamayı amaçlamaktadır. Önerilen yaklaşım Türkiye’nin önde gelen sağlık kuruluşlarının birinde örnek olay çalışması ile sınanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), Mimari Tasarım Kalitesi, Çok Ölçütlü Karar Verme (ÇÖKV)

 


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2014.2.8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.