Behind Domestic Life, A Postwar Middle-Class Home: The Miller House In Gainesville, FL

Filiz SÖNMEZ

Abstract


Son dönemlerde, modernliğin kültürel ve sosyal boyutuna yönelik incelemelerde subjektif yaklaşımların kullanılması, modernlik olgusuna farklı bakış açıları sunmaktadır. Özellikle konuttaki modernleşme sürecini ve değişimi özneyi merkeze alarak mekân donatısından barınma kültürüne kadar geniş bir perspektifte ele alan yayınlarda mekanı planemetrik okumaların dışına çıkılmıştır.

Bu çalışmada, yaygın olarak yazılagelen “konut modernleşmesine” farklı bir bakış açısı ile konutların salt dış biçimlenmesine ilişkin tektonik ve planimetriden oluşan anlatıların ötesinde, doğrudan doğruya ev halkı üzerinden bir modernlik araştırması yaparak evin konumlandığı bölgeye ait yerel değerlerin, öznelerin alışkanlıkların ve geleneklerin de gözetildiği, bir barınma kültürü anlatısı hedeflenmiştir.

Çalışmada inceleme konusu olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida, Gainesville eyaletinde bulunan II. Dünya Savaşı sonrası bir dönemde yapılan “Miller Evi” incelenmiştir. 1950’lerde orta-sınıf bir aile olan Miller Ailesi dönemin modern söylem ve mimari uygulamaları çerçevesinde kendi evlerini inşa ettirmişlerdir.  Çalışmada Miller Evi, ev halkının barınma pratiklerini sosyo-kültürel perspektiften inceleyerek modernlik söylemlerine farklı bir bakış açısı sunmayı hedeflemiştir. Çalışmanın bir başka yönü, 1950’lerdeki modernlik söylemlerinin yazılageldiği gibi döneme ait dergi ve gazetelerde yayınlanan varlıklı ailelerin barınma pratikleri çerçevesinde bir modernlik okuması yerine, dönemin orta sınıf ailelerinden biri olan Miller Evi örneği üzerinden incelenmiştir. Çalışmada özellikle “mekan” ve “barınma pratikleri” arasındaki karmaşık ilişki, kullanılan sözlü tarih ve öyküleme araştırma teknikleri çerçevesinde çözümlenmeye çalışarak modernlik olgusunun subjektif yönüne dikkat çekilmiştir.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2014.1.9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.