Empirical Analysis Of The Spatial Distribution Of Organised Food Retailers In Ankara With Regard To Neighbourhoods’ Social, Economic And Physical Characteristics

A. Burak BÜYÜKCİVELEK

Abstract


Kentleşme süreçleri ile perakende coğrafyasının dönüşümü arasındaki ilişki, 1900’lerin başından beri, kent planlama, coğrafya ve toplumbilim alanlarının ilgi odağı olmuştur. Geliştirilen farklı yaklaşımlar bu ilişkinin farklı boyutları üzerinde yoğunlaşmış, iki süreç arasındaki etkileşimin parçalarını nedensellikler üzerinden açıklamayı amaçlamıştır. Bu yazıda, Ankara kenti üzerine yapılan araştırma bulgularından yola çıkılarak geçmiş yaklaşımların parçacıl açıklamalardan öteye gitmediği, etkileşim sürecinin bütününü anlamaya ve bu bütüne müdahale etmeye yönelik açılımlar sağlamadığı savunulmaktadır. Kentleşme ve perakende coğrafyası arasındaki ilişkinin incelenmesindeki bu eksiklikten yola çıkan araştırma, kentsel gelişimin; kentlilerin toplumsal, ekonomik ve fiziksel özellikleri doğrultusunda şekillendiği savını Ankara kentindeki örgütlenmiş gıda perakendecilerinin mahalle özelliklerine göre dağılımı üzerinden doğrulamayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Ankara’da etkinlik gösteren 18 firmaya ait 516 örgütlü gıda perakende noktası bulundukları mahallelerle ilişkilendirilmiş ve bulunma oranları ile mahallelerin toplumsal, ekonomik ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bulguları, örgütlü gıda perakende firmalarının mahallelerin toplumsal, ekonomik ve fiziksel özelliklerine göre yer seçmekte olduğunu göstermiştir. Bulgulara göre firmalar, üstünlükleri söz konusu olan mahallelerde daha çok sayıda bulunurken olumsuz konumdaki mahallelerde daha az varlık göstermektedirler. Sonuç olarak, kent-perakende gelişim ilişkisi üzerinde geliştirilecek yeni bir yaklaşımın ancak kentin toplumsal, ekonomik ve fiziksel özelliklerini etkileyen kentsel politik iktisadın gerçeklerini içererek bütüncül ve gerçeğe yakın bir modelleme sunacağı ileri sürülmektedir.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2014.1.4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.