TS 825 İklimsel Verilerinin Farklı Derece Gün Bölgeleri İçin Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Betül BEKTAŞ EKİCİ

Abstract


Güneş ışınımı bina enerji simülasyonlarında özellikle pencerelerden olan güneş ısısı kazançlarının hesaplanmasında kullanılan önemli bir parametredir. Ülkemizde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve onun eki olan BEP-TR Hesap Yöntemi’nde iklim verileri daha detaylı ele alınmakla birlikte halen yürürlükte ve zorunlu olan TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı farklı iklim bölgeleri için aynı güneş ışınımı verisinin kullanılmasını önermektedir. Bu çalışmada farklı güneş enerjisi potansiyeline sahip derece gün bölgelerini temsil edecek iller için (Antalya (1. bölge), İstanbul (2. bölge), Elazığ (3. bölge)ve Kayseri (4. bölge)) uzun yıllara ait ortalama iklimsel veriler ile bina yatay ve düşey yüzeyleri üzerine gelen aylık ortalama güneş ışınımı şiddetleri sayısal olarak hesaplanmıştır. Dört farklı il için hesaplanan güneş ışınımı ve DMİ Genel Müdürlüğü’nden temin edilen uzun yıllar ortalama sıcaklık verileri kullanılarak üç farklı biçim faktörü ve dokuz farklı saydamlık oranına sahip bina örnekleri için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyaçları hesaplanmıştır. Elde edilen enerji ihtiyaçları aynı bina örnekleri için TS 825’e göre hesaplanan sonuçlarla karşılaştırmış ve standardın farklı derece gün bölgeleri için uygunluğu tartışılmıştır.

 

 Anahtar Kelimeler: güneş ısısı kazancı, güneş ışınımı, biçim faktörü, saydamlık oranı, TS 825.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2013.2.9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.