Tarihi Kurt Köprüsü (Mihraplı Köprü, Vezirköprü) Restorasyonu Proje ve Uygulama Çalışmaları

Fatma Meral HALİFEOĞLU, Halide SERT, Süheyla YILMAZ

Abstract


ÖZET

 

Yeni yolların ve köprülerin yapımını gerçekleştirmesinin yanı sıra, kültür tarihimiz açısından büyük önem taşıyan tarihi köprüleri de hazırlayacağı ve hazırlatacağı projelere göre onarmak ve bakımlarını sağlamak, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün asli görevleri arasında yer almaktadır. Büyük bölümü 1.Derece deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde,  Tarihi Köprüler Envanterinde Aralık 2012 itibariyle dönemlerine göre; yurt içinde Hitit (1), Urartu (1), Roma (128), Doğu Roma (22), Selçuklu (150), Osmanlı (1280) ve Erken Cumhuriyet (64) olmak üzere toplam 1646 adet tarihi köprü bulunmaktadır. Yurt dışında ise Osmanlı Dönemine ait -çoğunluğu Bosna-Hersek’te olmak üzere- 307 adet köprü bulunduğu tespit edilmiştir. 1646 adet köprü malzeme kullanımına göre; Taş (1568; 21 adedi taş ve tuğla almaşık), Ahşap (24), Demir (29), Betonarme (25) olarak gruplandırılmaktadır.

Yüzyıllar boyunca birçok medeniyetin gelişimine tanıklık eden Anadolu toprakları; toplumların haberleşme, askeri, ticaret gibi ulaşıma dayalı gereksinimlerinin sağlanması amacıyla bir uçtan bir uca yol ağları ile örülmüştür. Bu süreç içinde, ulaşım sisteminin parçası olan köprüler de; ticari, iktisadi, askeri, sosyal ve kültürel konulara hizmet eden yararlı yapılar olarak, zamanla kültür tarihinin tamamlayıcı bir unsuru haline gelmişlerdir.                               

Bu çalışma kapsamında; Anadolu’daki köprü mimarlığının önemli örneklerinden biri olan Samsun ili, Vezirköprü ilçesinde, İstavloz (Istavroz) Çayı üzerinde bulunan Tarihi Kurt Köprüsü’nde 2007-2009 yılları arasında gerçekleştirilen restorasyon proje ve uygulama çalışmaları ile teknik araştırmalar anlatılacaktır. Hem teknoloji tarihi, hem de kültür tarihi açısından büyük önem taşıyan tarihi köprülerin korunarak yaşatılmasına yardımcı olabilecek bütün bilim ve tekniklerden yararlanılması ve edinilen deneyimlerin paylaşılması gereğinden hareketle hazırlanan bu çalışmanın; farklı meslek gruplarının görev alanlarına giren ve çeşitli disiplinlerin katkıları ile gerçekleştirilmesi gereken restorasyon çalışmalarına faydalı olacağı düşünülmektedir.


Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2013.2.6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.