Understanding The Role Of Organizations In The Occupational Status Of Industrial Designers Through The Exploration Of Dress And Appearance Norms

Pınar KAYGAN

Abstract


Mevcut yazına baktığımızda çok disiplinli iş ortamlarında endüstriyel tasarımcıların düşük bir mesleki statüye sahip olmalarının ele alınan bir konu olduğunu, ancak bu statünün inşasının gerçekleştiği kurumsal bağlamlara yeterince odaklanılmadığını görüyoruz. Bu makale, yazındaki bu boşluğa yanıt olarak, endüstriyel tasarımcının yeni ürün geliştirme süreçlerinde mühendisler ve pazarlamacılarla işbirliği yapmasını gerektiren kurumsal bağlamları incelemektedir. Farklı kurumsal bağlamlarda çalışan endüstriyel tasarımcıların benimsediği kılık kıyafet normları etrafındaki tartışmalara odaklanarak bu normların endüstriyel tasarımcılar ve diğer meslek grupları arasındaki güç ilişkileriyle bağlantısını araştırmaktadır. Bu makalenin görgül dayanağını Türkiye’de çeşitli üretim firmalarında iş deneyimine sahip endüstriyel tasarımcıların yüz yüze görüşmelerde anlattıkları hikayeler oluşturmaktadır. Bu hikayelerin çözümlemeleri bizi şu sonuca götürmektedir: Kurumlar, endüstriyel tasarımın üstün olmayan statüsünü yeniden üretmekte önemli bir rol oynamaktadır. Bunu da özellikle mühendislik ve pazarlama bağlamında benimsenen alışılagelmiş ‘resmi ve ciddi profesyonel çalışan’ imajını, endüstriyel tasarımcılarla eşleştirilen ve onların gayrıresmi kıyafet tercihleri tarafından da desteklenen alışılmadık mesleki imajın üzerinde tutarak sağlamaktadırlar. Bu tür simgesel eşleştirmeler ve bu eşleştirmelerin sürdürdüğü güç dengesizlikleri, kurumsal hiyerarşi içerisinde endüstriyel tasarımcıları güçlü konumlardan uzaklaştırmaktadır.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2013.2.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.