Institutional Performance Of İzmir Development Agency

Serap KAYASÜ, Feyza ELDENİZ

Abstract


Dünyadaki gelişmelere paralel olarak bölgesel politika sorunu Türkiye’nin gündeminde önemli bir konu haline gelmiştir. Bununla birlikte, plan ve proje gibi politik araçlar her bölgenin kendi dinamiğine göre aşağıdan yukarıya kurumsal oluşumu dikkate almada yetersiz kaldığı için; bu gibi politik çabaların uygulanmasında düşük performans sergilemiştir.

Avrupa entegrasyonu, Türkiye’nin yüksek merkeziyetçi yapısı üzerine olumlu etki yapmıştır. Böylece Türkiye, kurumsal reformlar kapsamında bir dizi değişiklik yaşamıştır. Bu konuyla ilgili olarak ilk önce AB’nin istatistiki bölgelerine uygun İBBS sınıflandırması yapılmış, sonrasında ise; Kalkınma Ajansları, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunla Düzey 2 bölgeleri temelinde kurulmuştur. Böylece, Türkiye tarihinde ilk defa bölgesel düzeyde kurumsallaşmaya yönelik adımlar atılmaya başlamıştır.

Kurumsal yapılanma sürecinde elde edilen deneyimlerin ardından, bu çalışma; bölge planı faaliyetlerinde mevcut Kalkınma Ajansının kurumsal performansını incelemeyi amaçlamaktadır. Kurumsal altyapı açısından Kalkınma Ajanslarının bölge planına ilişkin nasıl performans gösterdiklerini açıklamada İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu amaca ulaşmak için araştırma iki aşamalı olarak kurulmuştur. İlk olarak kurumsal performansı etkileyen faktörler belirlenmiştir. İkinci olarak İZKA bu faktörler değerlendirilmiştir. İzmir 2010-2013 Bölge Planının uygulanmasında İZKA’nın kurumsal performansını değerlendirmek adına derinlemesine görüşmeler yoluyla nitel araştırma metodu kullanılmıştır. Buna ek olarak; dökümü yapılmış metinler üzerindeki söylem analizi ikincil veri olarak araştırmaya dahil edilmiştir.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2013.1.4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.