Limestone In Islamic Religious Architecture: İstanbul And Turkish Thrace

Murat DAL, Ali D. ÖCAL

Abstract


Bu çalışmada, İstanbul ve Trakya’daki Türk İslam mimarisinde kullanılan kireçtaşının litolojik özellikleri ile taş bozunmalarının değerlendirilmesi ve korunmasıyla ilgili bazı öneriler üzerinde durulmuştur. Makalede, Trakya’da yaygın olarak kullanılan kireçtaşının davranışını karakterize etmek için disiplinlerarası bir yaklaşım sunulmuştur. Araştırmada özellikle başta Doğu Trakya Havza’sında farklı kireçtaşı ocaklarından alınarak geleneksel yapıların yapımında kullanılmış olan yapı taşlarının paleontolojik yapısı incelenerek fosillerin saptanmasıyla eski jeolojik dönemlerdeki yaşam biçimleri incelenmiştir. Günümüzde, kireçtaşlarının ayrışmaya karşı tepkilerinin tam olarak bilinmesi, anıtların korunmasıyla ilgili çalışmalarda en önemli veri olarak değerlendirilmektedir. Ortamdaki karmaşık kimyasal, mineralojik, biyolojik verilere paleontolojik parametrelerin de eklenmesiyle, kültür varlıkları geri dönüşü olmayan bir bozunma sürecine girmektedirler.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4305/metu.jfa.2013.1.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.