Untitled Document

YAZI KURULUNDAN
2013 Yılı Fakültemiz açısından derin bir üzüntüyü geride bırakıyor. Mimarlık Fakültemizin değerli üyeleri, Dr.Emre Madran Eylül ayında, mimar-plancı, Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu eski başkanı Öğ.Gör. Haluk Alatan Kasım ayında aramızdan ayrıldı. Kamusal değeri yaratmanın ustaları bu değerli üyelerimizin aramızdan ayrılmasından çok derin bir üzüntü duyuyoruz. Onların akademik ve mesleki dünyaya, kamusal ortama çok değerli katkılarına her zaman şükran duyacağız.
Bu sayıda, 11 yazar tarafından 19 yazı sunulmaktadır. Bütün yazarlara çabaları ve akademik üretime yapmış oldukları katkıları nedeniyle teşekkür ederiz. Gönüllü çabaları için de hakemlerimize sonsuz teşekkürler; yazıların nitelik kazanmasındaki katkı ve çabalarını unutmak mümkün değildir.
Bu sayı ile birlikte, MFD, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınlarından çıkan yeni kitapları sayfalarında tanıtmaya başlıyor. Son olarak, MFD sayfalarında, Raci Bademli 10. Yıl Anma Sergisi’ne yer vermektedir. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu’ndaki sergide Raci Bademli ve planlama takımı tarafından yürütülmüş üç önemli projeye yer verilmektedir.

EDITORIAL
The year 2013 is departing and leaving much sorrow for our Faculty. Two distinguished members of the Faculty of Architecture passed away. Dr.Emre Madran died in September. An architect-urban planner, former head of the Ankara Metropolitan Master Plan Bureau, Inst. Haluk Alatan died in November. The Journal wishes to share the sorrow felt for the very recent loss of these two Faculty members, the two masters of creating public values. We shall be grateful to their invaluable contributions to academic and occupational worlds.
In this issue, 11 articles are presented by 19 authors. We would like to thank all authors for their efforts and contributions to academic production; but we should also express our gratitude to our referees for their voluntary work. Their contributions and efforts in refining the final texts can not be ignored.
With this issue, JFA starts introducing the new books by METU Faculty of Architecture Publications. Finally JFA presents Raci Bademli 10th Year Comemoration Exhibition. Three major projects carried out by Raci Bademli and his planning team are exhibited at METU Faculty of Architecture Exhibition Hall.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.