Untitled Document

YAZI KURULUNDAN
Yazı Kurulumuz, MFD’ye sunulan yazıların değerlendirme ve yayınlanma sürecine ilişkin belirli sorunlara işaret etme gereği duymaktadır. Bilindiği üzere akademik dergicilik, bilimsel ve akademik çalışmaların ve araştırmaların sonuçlarının kamusal ortama aktarılması ve yayılması açısından önemli bir işlev görmektedir. Bu akademik ve bilimsel iletişim ve değişim ortamının biçimsel kurallarının geliştirilmesi, çalışmaların gelişmesi ve değer kazanması açısından önemlidir. MFD’de yayınlanmasına karar verilmiş olan yazıların yayınlanma sürecini geciktiren en önemli sorun, MFD’nin Yazı Kılavuzu’nda belirtilen kurallara yazarlarca uyulmamasıdır.
Birincil öneme sahip olmasa da, bilimsel ve akademik etkinliğin sonuçlarının kamusal ortama taşınmasında uyulması gereken kimi biçimsel kurallara gerek vardır. Belirtmek gerekir ki, MFD’ye sunulan yazıların değerlendirilmesinde Yazı Kurulumuzun herhangi bir süre yükümlülüğü bulunmamaktadır. Değerlendirme sürecindeki gecikmeleri azaltmaya çalışmakla birlikte Yazı Kurulumuz başvuru sahiplerine güvence vermek ya da hakem değerlendirmesine müdahale etmek konumunda değildir. Yazıların hakem değerlendirme süreleri arasında ciddi farklılıklar olabilmektedir. Bu yüzden, hakem değerlendirmelerinin ne kadar süre alacağını kestirmek güçtür. Uzayan değerlendirme süreçlerinde yeni hakem atamaları da zaman almaktadır.
MFD’ye yayınlanmak üzere sunulan yazı sayısı 2013 yılında 132’den 2014 yılında 172’ye yükselmiştir. Bu ise, 2014 yılı verilerinden hareketle yazıların konularında birikimi olan yaklaşık 600 hakemin görevlendirilmesi anlamına gelmektedir. Ne yazık ki, böylesi bir yoğunluğun eksiksiz ve tarafsız bir biçimde yönetilmesi, bazı gecikmeler pahasına olabilmektedir.
Bu sayıda, 17 yazar tarafından üretilen 13 yazı sunulmaktadır. Ayrıca 2 kitap eleştirisi yer almaktadır. Bütün yazarlara çabaları ve akademik üretime yapmış oldukları katkıları nedeniyle teşekkür ederiz. Gönüllü çabaları için de hakemlerimize sonsuz teşekkürler; yazıların nitelik kazanmasındaki katkı ve çabalarını unutmak mümkün değildir.
Bu sayıda MFD, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınlarından çıkan yeni kitapları tanıtıyor. Son olarak, MFD sayfalarında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu’nda aramızdan ayrılmış iki değerli hocamız anısına düzenlenmiş iki sergiye yer verilmiştir.

EDITORIAL
Editorial Board needs to point out certain problems related to evaluation and publication processes of submitted manuscripts. As it is known, academic journal publishing activity plays an important function in distribution and circulation of the outcomes of academic and scientific works and researches in the public domain. To develop the formal rules of this medium of scientific and academic exchange is of importance for the improvement and sophistication of the manuscripts. The very problem of long terms of editing processes comes from the disregard for the JFA’s writing guidelines by the authors.
Although it is not of primary eminence, in conveying the products of the scientific and academic activity to public domain, there requires certain formal rules. It should be stated that the Editorial Board of JFA has no responsibility in duration of evaluation processes. While trying to shorten delays in reader evaluations, Editorial Board is not in position to give guarantee to the authors and to intervene the refereeing processes. Duration of refereeing processes may differ in each case. Thus, it is difficult to estimate how long referee evaluations take. In case of prolonging delays in evaluation process assignment of new referees takes time.
Number of manuscripts submitted to JFA increased from 132 in 2013 to 172 in 2014. At the end of six months in 2015, the number of submitted articles reached at 97. This means the assignment of around 600 referees annually. Unfortunately the proper and objective management of this increasing flow of submissions can only be undertaken at the risks of certain delays in evaluation processes.
In this issue, 13 articles are presented by 17 authors. In addition, there are two book reviews. We would like to thank all authors for their efforts and contributions to academic production; but we should also express our gratitude to our referees for their voluntary work. Their contributions and efforts in refining the final texts cannot be ignored.
In this issue, JFA introduces new books by METU Faculty of Architecture Publications. Finally JFA presents two commemoration exhibitions about two distinguished Faculty members, Gönül Tankut and Güner Mutaf.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.