Untitled Document

YAZI KURULUNDAN
ODTÜ MFD 40. yılını kutluyor. Ulusal akademik dergiciliğin zorluklarına göğüs gererek geçen 40 yıl. Dergiyi çıkarmaya yönelik ilk düşünce ve birikim, 40 yıla yayılan kararlılık ve ısrar, ulusal akademik dergiciliğin akademik geleneğini oluşturabilmenin ön koşuludur. Nice 40 yıllara.
Kutlama etkinlikleri kapsamında kuruluşundan başlayarak, MFD’de görev üstlenmiş Derleyenler ve Yazı Kurulu üyeleri 25 Aralık 2015 tarihinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde biraraya gelecekler. Bu etkinlikler sırasında gerçekleştirilecek çalıştayda, ulusal ve uluslararası akademik dergiciliğin sorunları, geleceğe yönelik yayın politikaları ile MFD’nin akademik sorunsalları üzerinde tartışmalar ve sunuşlar yapılacak. Çalıştay sonuçları daha sonra 40. Yıl Özel Sayısı olarak yayınlanacaktır.
Ocak 2013’den beri Derleyen görevini yürüten H. Çağatay Keskinok, MFD Yazı Kurulu Çalışma İlkeleri Yönergesi gereği, Ocak 2016 ile birlikte görevini yeni seçilecek derleyene devredecek.
MFD Derleyeni (2003-2013) Ali Cengizkan’ın Yazı Kurulu üyeliği (2000-2015) sona erdi. MFD’nin uluslarararası ortama taşınmasında ve kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinde büyük emeği geçen Ali Cengizkan’a sonsuz teşekkürler.
MFD Yazı Kurulu üyesi (2000-2015) Güven A. Sargın, Mimarlık Fakültesi Dekanlık görevini üstlenmesi sonrasında Yazı Kurulu’ndan ayrıldı. MFD’ye önemli katkılarda bulunan Güven A.Sargın’a sonsuz teşekkürler.
ODTÜ MFD Yazı Kurulu Çalışma İlkeleri Yönergesi’nde 29 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen değişiklikler sonrasında Yazı Kurulu üye sayısı 9’a çıkarıldı. MFD Yazı Kurulu’nun 28 Ağustos 2015 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Gülay Hasdoğan, Güliz Bilgin Altınöz, İpek Gürsel Dino ve Mehmet Koray Pekeriçli yeni Yazı Kurulu üyeleri olarak aramıza katıldılar.

EDITORIAL
2015 marks the 40th anniversary of the METU JFA. Forty years were full of struggles with the difficulties in national academic journalism. The intention on publishing an academic journal and the determination and persistence in following this intention for over 40 years are the prerequisites for academic tradition of national academic journalism. We wish JFA another 40years.
All the Editors in Chief and the Members of the Editorial Board, who took part in JFA, will come together at the METU Faculty of Architecture on December 25th, 2015. In the workshop during the celebration activities, the problems of national and international academic journalism as well as publication policies and academic problematics of JFA will be discussed. The outcomes of the workshop will be published as a Special Issue for 40th Anniversary.
According to the Guidelines for the JFA Editorial Board Working Principles, H. Çağatay Keskinok, the Editor in Chief of the Journal since January 2013, will hand over the post to the newly elected-Editor in Chief from January 2016 .
The Editorial Board Membership of Ali Cengizkan, who was the Editor in Chief of METU JFA between 2003 and 2013, was ended as of September 2015. We are grateful to Ali Cengizkan for his valuable contributions in conveying JFA to international environment and transforming the journal into a better institutionalized structure.
Güven A. Sargın, after being appointed the Dean of the METU Faculty of Architecture, resigned from his position as an Editorial Board Member as of September 2015. Many thanks to Güven A. Sargın, who made remarkable contributions to METU JFA from 2000 to 2015.
According to the amendments made in the Guidelines for the JFA Editorial Board Working Principles on June 29th, 2015, the number of Editorial Board Members was increased to 9.Based on the decision made in the Editorial Board Meeting held on August 28th, 2015, Gülay Hasdoğan, Güliz Bilgin Altınöz, İpek Gürsel Dino and Mehmet Koray Pekeriçli became the new members of the Editorial Board.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.