Journal History

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE

is a biannual refereed publication of the Middle East Technical University published every June and December. The Journal publishes articles contributing to the development of knowledge in man-environment relations, design and planning, which have theoretical or practical significance. Manuscripts, in English or Turkish, have to be approved by the Editorial Board, which are then forwarded to Referees before acceptance for publication. The Board claims no responsibility for the opinions expressed in the published manuscripts. It is assumed that the manuscripts received by the Journal are not sent to other journals for publication purposes and have not been previously published elsewhere. Translation of other authors’ works is not accepted. Manuscripts sent for publication should conform to the format outlined in the Writing Manual that is published in the First (June) issue of each Volume. Authors are paid according to the provisions of the METU Rules and Regulations concerning publications.

The METU JFA is indexed / abstracted by the following databases: ABZU (A guide to information related to the study of the Ancient Near East on the Web); Arthistoricum.net; Arts and Humanities Citation Index (AHCI); Avery Index (AIAP); The British Architectural Library (The RIBA Index, API); DAAI (Design and Applied Arts Index); DOAJ (Directory of Open Access Journals); Intute: Arts and Humanities; TÜBİTAK ULAKBİM-SBVT; TÜBİTAK ULAKBİM-MTBVT; Ulrich’s Periodical Directory.

ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin, yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan hakemli bir yayın organıdır. Dergi, insan-çevre ilişkileri, tasarım ve planlama konularında kurama ve uygulamaya dönük tüm katkılara açıktır. Yazılar, Yazı Kurulu’nun incelemesi ve onayı ile ilgili Hakemler’e gönderilir. Olumlu görüş alınması durumunda yazılar Türkçe ya da İngilizce yayınlanır. Yazı Kurulu, yayınlanan yazılarda yer alan görüş ve düşüncelerden sorumlu değildir. Dergi’ye iletilen yazıların, başka yayın organına gönderilmediği ve yayınlanmamış olduğu varsayılır; çeviri yayınlanmaz. Gönderilen yazıların her Cildin İlk (Haziran) sayısında yayımlanan Yazı Kılavuzu’na uygunluğu aranır. Yazılar için ödenecek telif ücretleri ODTÜ Yayın Yönetmeliği ve ilgili kurallar çerçevesinde saptanır.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, aşağıdaki yayın indekslerinde taranmakta / özetlenmektedir: ABZU (A guide to information related to the study of the Ancient Near East on the Web); Arthistoricum.net; Arts and Humanities Citation Index (AHCI); Avery Index (AIAP); The British Architectural Library (The RIBA Index, API); DAAI (Design and Applied Arts Index); DOAJ (Directory of Open Access Journals); Intute: Arts and Humanities; TÜBİTAK ULAKBİM-SBVT; TÜBİTAK ULAKBİM-MTBVT; Ulrich’s Periodical Directory.