Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 30, No 2 (2013): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Katılımcı Senaryo Tekniği Yardımıyla Tarihi Kentsel Alan İçin İyileştirme Stratejisinin Belirlenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Arzu BAŞARAN UYSAL
 
Vol 34, No 2 (2017): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Kentsel Kavşaklardaki Elektronik Denetim Sistemlerinin Trafik Kazalarına Etkisi: Ankara Örneği Abstract   PDF (Türkçe)
Ömür KAYGISIZ, Nebi SÜMER
 
Vol 34, No 2 (2017): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Kentsel Korumada Detaylandırılmış Koruma Potansiyel Matrisinin Kullanılabilirliği Abstract   PDF (Türkçe)
Aygün ERDOĞAN, Mete Korhan ÖZKÖK
 
Vol 31, No 1 (2014): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Kentsel Mekân Örgütlenmesinin Yaşlıların Kentsel Etkinlikleri Üzerindeki Etkisi, İstanbul Ve Viyana Örneği Abstract   PDF (Türkçe)
Neşe KÖSE, Nilgün ÇOLPAN ERKAN
 
Vol 34, No 1 (2017): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Kırda Bir Modernleşme Projesi Olarak Köy Enstitüleri: Aksu Ve Gönen Örnekleri Üzerinden Yeni Bir Anlamlandırma Denemesi Abstract   PDF (Türkçe)
Sıdıka ÇETİN, Ahmet KAHYA
 
Vol 34, No 1 (2017): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Kitap Eleştirisi: Kent Planlama Abstract   PDF (Türkçe)
Ela ALANYALI ARAL
 
Vol 33, No 1 (2016): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Lean Design Management – An Evaluation Of Waste Items For Architectural Design Process Abstract   PDF
Salih Kaan MAZLUM, Mehmet Koray PEKERİÇLİ
 
Vol 30, No 2 (2013): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Letter from the Editor Details   PDF
Çağatay KESKİNOK
 
Vol 30, No 1 (2013): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Limestone In Islamic Religious Architecture: İstanbul And Turkish Thrace Abstract   PDF
Murat DAL, Ali D. ÖCAL
 
Vol 32, No 2 (2015): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Mehmet Nuri Arıkoğlu Details   PDF (Türkçe)
Vacit İMAMOĞLU, Baykan GÜNAY
 
Vol 33, No 1 (2016): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Mimari Mirasın Korunmasında Uygulama Elemanlarının Yetiştirilmesine Yönelik Yaygın Eğitim Uygulamaları Abstract   PDF (Türkçe)
Nurdan KUBAN, Yegân KÂHYA
 
Vol 32, No 2 (2015): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Mimarların Halkın Dilini Anlamasına Yönelik Bir Çalışma; Mimar Ve Mimar Olmayan Benzerliği Abstract   PDF (Türkçe)
Yadigar Berivan ÖZBUDAK AKÇA, Ebru ERDOĞAN, Aysu AKALIN
 
Vol 34, No 1 (2017): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Mimarlığın Metinsel Temsilinde Retorik İnşa: Usûl-İ Mi’mârî-İ Osmanî Abstract   PDF (Türkçe)
Serap DURMUŞ, Şengül ÖYMEN GÜR
 
Vol 32, No 1 (2015): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Mimarlık Ve Etik: Mesleki Etik Olur Mu? Abstract   PDF (Türkçe)
Hossein SADRI
 
Vol 30, No 2 (2013): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Modeling Walking Behavior In Cities Based On Street Network And Land-Use Characteristics: The Case Of İstanbul Abstract   PDF
Ayşe ÖZBİL
 
Vol 32, No 2 (2015): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Mütareke İstanbul’unda Konut Sorunu (1918-1922) Abstract   PDF (Türkçe)
Safiye KIRANLAR
 
Vol 34, No 2 (2017): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Necdet TEYMUR Abstract   PDF (Türkçe)
Osman BALABAN
 
Vol 33, No 2 (2016): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Orta Ölçekli Parkların Mikro İklimsel Etki Alanlarının Araştırılması: Gezi Parkı, Maçka Parkı Ve Serencebey Parkı Örneği Abstract   PDF (Türkçe)
Çağdaş KUŞÇU ŞİMŞEK
 
Vol 31, No 2 (2014): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Özcan ESMER Details   PDF (Türkçe)
Çağatay KESKİNOK
 
Vol 32, No 1 (2015): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Pedestrians’ Perception Of Sub-Spaces Along Urban Roads As Public Spaces –Case Of Eskişehir Road In Ankara Abstract   PDF
Ela ALANYALI ARAL, Özgen Osman DEMİRBAŞ
 
Vol 34, No 2 (2017): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Planlama Sürecine Kentsel Arkeolojik Değerlerin Dâhil Edilmesi Sorunsalı: Tarsus Tarihi Kent Merkezi Abstract   PDF (Türkçe)
Burak BELGE
 
Vol 33, No 1 (2016): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Rauf BEYRU - Gülden BERKMAN Details   PDF (Türkçe)
Osman BALABAN
 
Vol 33, No 2 (2016): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Reading Vulnerabilities Through Urban Planning History: An Earthquake-Prone City, Adapazarı Case From Turkey Abstract   PDF
Ezgi ORHAN
 
Vol 34, No 2 (2017): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Rebuilding Of Beyoğlu-İstiklal Street: A Comparative Analysis Of Urban Transformation Through Sections Along The Street 2004-2014 Abstract   PDF
İlke TEKİN, Asiye AKGÜN GÜLTEKİN
 
Vol 31, No 2 (2014): METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE Reconsidering Ethics In The Tectonics Of Architecture Through The Tectonics Of Bodies In Love Abstract   PDF
Yonca HÜROL
 
76 - 100 of 134 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>